Polisa OC

POLISA OC

Ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń istnieje zawsze, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy charakter prowadzonej działalności. Z tego powodu nasza firma posiada ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł, która obejmuje:

OC pracodawcy – chroni odpowiedzialność cywilną pracodawcy w przypadku doznania szkód rzeczowych lub osobowych przez jego pracowników
OC za produkt – zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim przez produkt lub usługę ubezpieczającego.