Certyfikaty

CERTYFIKATY

Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodne z normą EN 1090

Zbiór norm EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” to rodzina wymagań adresowanych do wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych, składająca się z trzech części:

  • EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”;

  • EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”;

  • EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”.

Do celów certyfikacji stosowana jest pierwsza część normy dotycząca oceny zgodności deklarowanych przez producenta właściwości elementów, która została zharmonizowana z unijną dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby budowlane”. Od 1 lipca 2014 r. jej wymagania są obowiązkowe dla wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych chcących wprowadzić na rynek unijny swoje wyroby.

Norma EN 1090 nakłada na wspomnianych producentów obowiązek oznakowania znakiem CE swoich metalowych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej. Aby nadać znak CE, producent musi jednak najpierw przeprowadzić obowiązkową ocenę zgodności danego wyrobu zgodnie z wytycznymi EN 1090-1 oraz posiadać wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

FIRMA „PRZEDSIĘBIORSTWO KROLL ANGELIKA KROLL” posiada wdrożoną i certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090.

Zgodnie z wymaganiami powyższej normy, spełniamy także wymagania normy EN ISO 3834-2 na najwyższym poziomie

A zatem:

  • dokonujemy przeglądu umowy i projektu przed każdym zleceniem
  • posiadamy odpowiednie Procedury i Instrukcje zgodnie z EN ISO 3834-2
  • posiadamy uznane i zbadane przez niezależne laboratorium technologie spawania
  • zatrudniamy Inżyniera Spawalnika z Dyplomem EWE
  • zatrudniamy kontrolę jakości z certyfikatem kompetencji VT-2
  • zatrudniamy tylko spawaczy z aktualnymi uprawnieniami
  • nadzorujemy sprzęt do produkcji i badań