Bariery U12a z poprzeczką o długości 200 cm – przykręcane do podłoża