Bariery U12a – tym tramwajowy – o długości 200 cm – do zabetonowania