Bariery drogowe U-12a – typu olsztyńskiego – o długości 150 cm – przykręcane do podłoża