Bariery U11a o długości 200 cm – przykręcane do podłoża