Bariery U11a o długości 150 cm – przykręcane do podłoża