Bariery U11a rurowe z dwoma przeciągami o długości 200 cm – przykręcane do podłoża